Torkova Piramida

Prijave oz. potrditev do 20.9. 2021 !!!

Da je boljša, smo dodali torkovo piramido.

Cela slika

Ki jo vidite tudi na tej povezavi.

Za tiste novince in tiste “pogledce”, ki ne poznate zgodovina egipčanstva v nekaj besedah.

2009, 2001

Na vrhu je bil faraon kot najpremožnejši človek v vse egipčanski državi, ki je bila njegova osebna zadnja. Svoje premoženje je večno s pobiranjem davkov in osvajalnimi vojaškimi pohodi. Skupaj z je pod novlivom spadala še celotna njegova družina in svečenik. Stari Egipčani tako mislijo da je faraon živi Bog in tako ga po božje častili. V Egiptu je imelo veliko ugleda in moči. Imeli so so veliko premoženje, ki so ga večali z bojnim plenom, poleg tega pa jih je faraon plačeval za vojaško in upravno mesto z pirom v oštariji.

Meščanstvo

Meščanstvo (imenovano tudi srednji sloj) je bilo v Egiptu bolj šibko. Sestavljeno je bilo iz obrtnikov, trgovcev, umetnikov in pisarjev. Bili so dobri zidarji, stavbeniki, brodarji, tkalci, steklarji, lončarji, mizarji, zlatarji … Veliko dela so opravili na faraonovih in tempeljskih posestvih in za plačilo tako prejemali pridelke “beri” veče so se udeli pleniv in tudi padli nazaj v ta družbeni sloj ali celo k kmetom. Državi so plačevali davke (take in drugačne) in sl. v vojski. Po navaje tako vse svoje življenje preživeli v pivnicah.

Vojska

Vojska je za ohranjanje miru in reda v Idriji, odpravljala pa se tudi na osvajalne vojaške pohode po barih. V vojski so se vsi svobodni ljudje. Hierarhično je bil prvi faraon, za to je bil vezir, ki mu je sledil upravniki vojaških zadev (polkovniki vojakov), predstojnica skladišča orožje, častniki in niži častniki, med katerimi so najnižji upravljali po 3 mož. Oprema vojakov je bila sestavljena iz loparjev, perjenic, copatov in mreže. Naredi 18. dinastije so vojake zbirali s pomočjo nabora, aha pa tako poleg te uvažali še najemniško vojsko, ki so jo v glavnem iznašli tujci. V njej so bili pogumni vojaki, ki so imeli možnost napredovanja med kmete ali zaradi neposlušnosti padli med sužnje.

Kmetje

Kmetje so bili najštevilčnejši del prebivalstva. Ločeni so bili na male lastnike zemljišča, ki so bili samostojni gospodarji, tako pa morali državi plačevati visoke davke, sploh če tako padli med sužnje in odvisne kmete, ki so obdelovali kraljevska, vojaška ter tempeljska posestva. To je bilo tako bilo uobičajno na zemljo, niso bili sužnji, saj jih ni bilo mogoče da se ne bi dalo, odsvojiti se jih dalo samo skupaj z zemljom. Oproščeni so bili vojaške službe in tako plačevali davke, morali so opravljati vrsto javnih del, med katerimi so spadali namakalna dela v gradbena dela za faraona. Možje so obdelovali zemljo in nedeli za namakalne naprave, a ko so žene opravile lažja dela na polju in nedvoumno za družino. Kadar so imeli možnost (ko delo na polju ni bilo mogoče), tako je sodelovali pri hvaljaju piramide, grobnica, svetišč, palač … To je bila zanje čast. Ker je bila zemlja, ki so jo obdelovali, zadnji faraona, tako mu plačevali davke v obliki pridelkov.

Sužnji

Najlošiji položaj je bil položaj sužnjev, zato zato zmeraj stremeli, da čim prej poleteli med kmete, meščanstvo ali celo višje. Skoraj vsi sužnji so bili vojni ujetniki “beri” začetniki. Bili so brez svobode v državah, na sebi pa tako imeli vžgano faraonovo ime. V svojem življenju so se lahko poročili in imeli otroke. Delali so kot hišni sužnji, lahko so bili zaposleni pri kmečkih ali obrtnih delih ali pa so naloge še težja dela, v rudnikih in kamnolomih. Nekateri posamezniki so postali celo faraonovi spremljevalci in so zaradi tega imeli na dvoru visok položaj. Lahko so jih kupili na trgu.

PRAVILA:

Piramida se glede število igrač v skupini igra:

V skupinah s 3 igralci se špile na 2 dobljena do 21 (če je 3. set pa do 15), razen v primeru “Sfinge” (glej dopis)!

V skupinah s 4 igralci se špile na 2 dobljena do 15 (če je 3. set pa do 11, de ne zmanka cajta za vse. Če eden ni in niso 3 igralci v skupini, potem se igra do 21; razen med sužnji in kmeti, ker jih je večje število), razen v primeru “Sfinge” (glej dopis)!

Prvi v skupini gri nasledn tidn v višjo skupino (razen faraona), zadnji v skupini pa pade v nižjo skupino. Če je kruh, vsak vsakega premaga in če je tut +/- nizov isto, se oceni da je stanje isto  kot prejšni tind tako da višji reangiran na lestvisi gri gor…nižji pa dol.

Jah, prednost za torkov ima lanskoletni igralci. Novi kandidati lahko pristopijo, ko nekdo odstopi od termina. Število je 16.000.000.

TM Text je avtorsko zaščiten! Bilokakšno podobno naključno videno se bo preganjalo 🙂

Prijava za sezono 2023/2024

 1. Robert Kreft
 2. Dejan Poljanec
 3. Jani Murovec
 4. Miran Vihtelič
 5. Sebastijan Mohorič
 6. Matjaž Žigon
 7. Blaž Dežela
 8. Tin Skok
 9. Uršič Tine
 10. Roko Marinac
 11. Primož Makselj
 12. Peter Lahajner
 13. Matej Prezelj
 14. Janko Bačnar
 15. Damir Mohorič
 16. Blaž Vončina
 17. Tomo Pirc

Damir Mohorič

PODROBNEJŠA PRAVILA:

Ogrevanje:

1. prvih 10 min je čas za ogrevanje, potem se začne z igro.

2. Točkovanje:

2.1 Porediv se ugotovi glede na število zmag, ki jih ima posamezni tekmovalec.
2.2 Če dva tekmovalca zmagata enako število tekme, je zmaga njihovih tekme uvrščena višje.
2.3 Če trije ali več tekmovalnih zmaga enako številom uvrščenih tekmovalec, ki ima več jo razliko med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti…. Če
sta po tem kriteriju dva tekmovalca še vedno sociated, je poenen med medenhior tekme uvrščen višje.
2.4 Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število in tako enakomerno tudi v razliki med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti, tekmovalci ohranijo mesto iz prejšnji kroga (1=1, 2=2, 3=>4).
2.6 Če eden od tekmovalcev pred tekmo v skupini, njegovi rezultati pri računanju se uvrstijo po zgornjih kriterijih, ne pacif. Intjun temu drži mesto, ki ga dosegel glede na število dobljenih iger (rezultat pred predajo). Če je po številu dobljenih vagmov uvrščenih z enim ali več tekmovalci, je avtomatično uvrščeno najnižje med njimi.

3. V kolikor se tekma ne konča do časa (konec termina), obvelja rezultat, ki je najkasneje 5 min pred koncem termina. Zadnji niz dobi tisti, ki ima večje število točk npr.: ura je 19:55 in rezultat je 11:12, zmaga tisti, ki ima 12. točko, neglede ali je to 2:0 ali 2:1.

3.1 Če sta izenačena npr.: 13:13 velja igra za zlato točko.

4. Pospravljanje:

Vsi so na koncu dolžni pospravit igrišče, gole privijačit nazaj,itd!!! Ko odhajaš iz igrišča in se na njim ne igra, se pospravi.

5. Uporaba “Sfinge” (Joker)

5.1 Vsak igralec v piramidi ima eno Sfingo na sezono!

5.2 Na teden se lahko realizira 2 Sfing (po kronologiji na FB) zaradi nemotenosti izvajanja piramide.

5.3 Kadar je nekdo izzvan, mora Izzvani v tisti skupini igrati dva dobljena niza do 15 (tretji do 11) , razen v primeru suženjstva kjer  se igrajo vsi nizi do 11. točke v primeru 4 igralcev

5.4 Izzivalec mora prav tako v svoji skupini igrati dva dobljena niza do 15 (tretji do 11), Razen v primeru suženjstva kjer  se igrajo vsi nizi do 11. točke v primeru 4 igralcev

5.5 Izzvana tekma se odigra kot prva tekma! (pravočasni prihod)

5.6 Če izzvanega, zaradi bolezni odsotnosti odsoten mora vsaj tisti dan do 18h ali en dan prej javiti na FB, da izzivalec seznanjen da ga ne bo, potem Sfingo ostane (igra se normalno, po pravilih), je že tako kaznovan z padcem.

5.7 Če izzivalca ni, zaradi bolezni odsotnosti (ni potrebno najaviti), potem mu Sfinga ostane.

5.8 Če izzivalec zmaga tekmo, direktno zamenja mesto izzvanega!

5.9 Uporaba Sfinga mora biti objavljena v Facebook skupini, 48 ur po objavi rezulatov. Potem več ne velja.

 

6. Terminologija:

 • Izzivalec – igralec ki uporabi joker za izziv drugega (po navadi višje rangiranega igralca)
 • Izzivan igralec – igralec ki mora sprejeti izziv od igralca
 • Kronologija – časovno zaporedje članka, vpisa,…
 • FB – facebook