Torkova Piramida

Prijave oz. potrditev do 20.9. 2018 !!!

Da je bolj zanimivo smo dodali torkovo piramido.

Cela slika

Ki jo vidite tudi na tej povezavi.

Za tiste novince in tiste “gledalce”, ki ne poznate zgodovina egipčanstva v nekaj besedah.

Plemstvo

Na vrhu je bil faraon kot najpremožnejši človek v vsej egipčanski državi, ki je bila njegova osebna last. Svoje premoženje je večal s pobiranjem davkov in osvajalnimi vojaškimi pohodi. Skupaj z njim je pod plemstvo spadala še celotna njegova družina in svečenik. Stari Egipčani so verjeli da je faraon živi Bog in so ga po božje častili. V Egiptu je plemstvo imelo veliko ugleda in moči. Imeli so tudi veliko premoženje, ki so ga večali z bojnim plenom, poleg tega pa jih je faraon plačeval za vojaško in upravno službo z pirom v oštariji.

Meščanstvo

Meščanstvo (imenovano tudi srednji sloj) je bilo v Egiptu bolj šibko. Sestavljeno je bilo iz obrtnikov, trgovcev, umetnikov in pisarjev. Bili so dobri zidarji, stavbeniki, brodarji, tkalci, steklarji, lončarji, mizarji, zlatarji … Veliko dela so opravili na faraonovih in tempeljskih posestvih in za plačilo so prejemali pridelke “beri” večkrat so se pridružili plemstvu in tudi padli nazaj v ta družbeni sloj ali celo k kmetom. Državi so plačevali davke (take in drugačne) in služili v vojski. Po navadi so vse svoje življenje preživeli v pivnicah.

Vojska

Vojska je skrbela za ohranjanje miru in reda v Idriji, odpravljala pa se je tudi na osvajalne vojaške pohode po barih. V vojski so služili vsi svobodni ljudje. Hierarhično je bil najvišje faraon, za njim je bil vezir, ki so mu sledili upravniki vojaških zadev (polkovniki vojakov), predstojniki skladišča orožja, častniki in nižji častniki, med katerimi so najnižji upravljali po 3 mož. Oprema vojakov je bila sestavljena iz loparjev, perjenic, copatov in mreže. Do 18. dinastije so vojake zbirali s pomočjo nabora, tedaj pa so poleg te uvedli še najemniško vojsko, ki so jo v glavnem sestavljali tujci. V njej so bili pogumni vojaki, ki so imeli možnost napredovanja med kmete ali zaradi neposlušnosti padli med sužnje.

Kmetje

Kmetje so bili najštevilčnejši del prebivalstva. Ločeni so bili na male lastnike zemljišč, ki so bili samostojni gospodarji, so pa morali državi plačevati visoke davke, sploh če so padli med sužnje in odvisne kmete, ki so obdelovali kraljevska, vojaška ter tempeljska posestva. Čeprav so bili vezani na zemljo, niso bili sužnji, saj jih ni bilo mogoče prodati, odsvojiti se jih dalo samo skupaj z zemljo. Oproščeni so bili vojaške službe in so plačevali davke, morali so opravljati vrsto javnih del, med katere so spadala namakalna dela in gradbena dela za faraona. Možje so obdelovali zemljo in skrbeli za namakalne naprave, medtem ko so žene opravljale lažja dela na polju in skrbele za družino. Kadar so imeli možnost (ko delo na polju ni bilo mogoče), so sodelovali pri gradnji piramid, grobnic, svetišč, palač … To je bila zanje čast. Ker je bila zemlja, ki so jo obdelovali, last faraona, so mu plačevali davke v obliki pridelkov.

Sužnji

Najslabši položaj je bil položaj sužnjev, zato so zmeraj stremeli, da bi čim prej poleteli med kmete, meščanstvo ali celo višje. Skoraj vsi sužnji so bili vojni ujetniki “beri” začetniki. Bili so brez svobode in zemlje, na sebi pa so imeli vžgano faraonovo ime. V svojem življenju so se lahko poročili in imeli otroke. Delali so kot hišni sužnji, lahko so bili zaposleni pri kmečkih ali obrtnih delih ali pa so opravljali še težja dela, v rudnikih in kamnolomih. Nekateri posamezniki so postali celo faraonovi spremljevalci in so zaradi tega imeli na dvoru visok položaj. Lahko so jih kupili na trgu.

PRAVILA:

Piramida se glede na število igralcev v skupini igra:

V skupinah s 3 igralci se špile na 2 dobljena do 21 (če je 3. set pa do 15), razen v primeru “Sfinge” (glej dopis)!

V skupinah s 4 igralci se špile na 2 dobljena do 15 (če je 3. set pa do 11, de ne zmanka cajta za vse. Če eden manjka in niso 3 igralci v skupini, potem se igra do 21; razen med sužnji, ker jih je večje število), razen v primeru “Sfinge” (glej dopis)!

Prvi v skupini napreduje naslednji teden v višjo skupino (razen faraon), zadnji v skupini pa pade v nižjo skupino (razen: ko manjkajo v skupini takrat manjkajoči avtomatsko pade eno skupino nižje; če manjkata dva pade nižje rengiran v nižjo skupino)

Seveda, prednost za torkov imajo lanskoletni igralci. Novi kandidati lahko pristopijo, ko nekdo odstopi od termina. Maksimalno število je 16 igralcev.

TM Text je avtorsko zaščiten! Vsakršno podobno naključno videno se bo preganjalo 🙂

Prijava za sezono 2018/2019

 1. Robert Kreft
 2. Dejan Poljanec
 3. Primož Makuc
 4. Miran Vihtelič
 5. Sebastijan Mohorič
 6. Matjaž Žigon
 7. Blaž Dežela
 8. Tin Skok
 9. Nik Skok
 10. Roko Marinac
 11. Damjan Makuc
 12. Jani Murovec
 13. Peter Lahajner
 14. Matej Prezelj
 15. Janko Bačnar
 16. Sašo Poljanšek

Damir Mohorič

PODROBNEJŠA PRAVILA:

Ogrevanje:

1. prvih 10 min je čas za ogrevanje, potem se začne z igro.

2. Točkovanje:

2.1 Uvrstitev se ugotovi glede na število zmag, ki jih ima posamezni tekmovalec.
2.2 Če dva tekmovalca zmagata enako število tekem, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje.
2.3 Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem, je višje uvrščen tekmovalec, ki ima več jo razliko med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti….
Če sta po tem kriteriju dva tekmovalca še vedno izenačena, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje.
2.4 Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem in so izenačeni tudi v razliki med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti, tekmovalci ohranijo pozicije iz prejšnjega kroga (1=1, 2=2, 3=>4).
2.6 Če eden od tekmovalcev preda tekmo v skupini, se njegovi rezultati pri računanju uvrstitve po zgornjih kriterijih ne upoštevajo. Kljub temu zadrži mesto, ki ga je dosegel glede na število dobljenih tekem (rezultat pred predajo). Če je po številu dobljenih tekem izenačen z enim ali več tekmovalci, je avtomatično uvrščen najnižje med njimi.

3. V kolikor se tekma ne konča do časa (konec termina), obvelja rezultat, ki je najkasneje 5 min pred koncem termina. Zadnji niz dobi tisti, ki ima večje število točk npr.: ura je 19:55 in rezultat je 11:12, zmaga tisti, ki ima 12. točko, neglede ali je to 2:0 ali 2:1.

3.1 Če sta izenačena npr.: 13:13 velja igra za zlato točko.

4. Pospravljanje:

Vsi so na koncu dolžni pospravit igrišče, gole privijačit nazaj,itd!!! Ko odhajaš iz igrišča in se na njim ne igra, se pospravi.

5. Uporaba “Sfinge” (Joker)

5.1 Vsak igralec v piramidi ima eno Sfingo na sezono!

5.2 Na teden se lahko realizira 2 Sfing (po kronologiji na FB) zaradi nemotenosti izvajanja piramide.

5.3 Kadar je nekdo izzvan, mora Izzvani v tisti skupini igrati dva dobljena niza do 15 (tretji do 11) , razen v primeru suženjstva kjer  se igrajo vsi nizi do 11. točke v primeru 4 igralcev

5.4 Izzivalec mora prav tako v svoji skupini igrati dva dobljena niza do 15 (tretji do 11), Razen v primeru suženjstva kjer  se igrajo vsi nizi do 11. točke v primeru 4 igralcev

5.5 Izzvana tekma se odigra kot prva tekma! (pravočasni prihod)

5.6 Če izzvanega, zaradi bolezni odsotnosti odsoten mora vsaj tisti dan do 18h ali en dan prej javiti na FB, da izzivalec seznanjen da ga ne bo, potem Sfingo ostane (igra se normalno, po pravilih), je že tako kaznovan z padcem.

5.7 Če izzivalca ni, zaradi bolezni odsotnosti (ni potrebno najaviti), potem mu Sfinga ostane.

5.8 Če izzivalec zmaga tekmo, direktno zamenja mesto izzvanega!

5.9 Uporaba Sfinga mora biti objavljena v Facebook skupini, 48 ur po objavi rezulatov. Potem več ne velja.

 

6. Terminologija:

 • Izzivalec – igralec ki uporabi joker za izziv drugega (po navadi višje rangiranega igralca)
 • Izzivan igralec – igralec ki mora sprejeti izziv od igralca
 • Kronologija – časovno zaporedje članka, vpisa,…
 • FB – facebook